Privatlivspolitik

Persondatapolitik for Hareskov Elektric A/S

Hareskov Elektric A/S respekterer og er forpligtet til at beskytte dit privatliv.

Vores politik til beskyttelse af personlige data forklarer, hvilke personlige oplysninger vi kan indsamle, og hvordan vi bruger, deler, gemmer og sikrer dine personlige oplysninger.

Ved personlige data forstås oplysninger der – alene eller i kombination med andre oplysninger – vil kunne identificere dig. Det kan være dit navn, din adresse, e-mailadresse, brugernavne eller andre kontaktoplysninger samt oplysninger om, hvordan du bruger vores hjemmeside.

Datansvarlig

Den juridisk ansvarlige enhed for behandling af dine oplysninger er:

Hareskov Elektric A/S
Kirke Værløsevej 20
3500 Værløse
44 48 48 01

Henvendelser vedr. persondata sendes til mail@hareskov-elektric.dk

Hvordan vi bruger dine personlige data

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af vores ydelser. Vi behandler oplysninger om dig for at kunne levere de tjenester, services eller produkter, som du efterspørger, herunder for at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser.
 • Til markedsføringsaktiviteter.
 • Til optimering af vores tjenester.
 • Risikohåndtering og statistisk.
 • Til efterlevelse af gældende lovgivning.
 • Forretnings- og produktudvikling.

Vi indsamler forskellige personoplysninger:

 • Relevante forretningsoplysninger, f.eks. dit navn, dit køn, navnet på den virksomhed eller organisation, du arbejder for, din virksomhedsadresse, dit operationssted, din titel, din e-mailadresse, dit telefonnummer og andre forretningsoplysninger.
 • Oplysninger vi modtager fra dine registreringer til og deltagelse i seminarer, messer og andre arrangementer.
 • Vi indsamler også automatisk oplysninger, som din browser gør tilgængelig, når du besøger et websted ved hjælp af almindeligt anvendte sporingsteknologier, som f.eks. cookies og web-beacons. Disse oplysninger indeholder din internetprotokol (IP) adresse, kilden til et websted besøg, domænenavnet på det websted, hvorfra du kom, antal besøg, sider set, links, likes, kommentarer, browser type, version og sprog, og/eller dato og klokkeslæt for din forespørgsel.
 • Vi er forpligtet til kun at bruge disse personoplysninger med det formål at levere vores tjenester, holde det fortroligt og følge de instruktioner, som din virksomhed kan give os i denne sammenhæng i en separat aftale, idet det forstås, at vi er tilladt at bruge aggregerede data til forbedring af vores produkter og tjenester.

Personoplysninger, som vi typisk ikke indsamler:

 • Vi indsamler ikke følsomme personoplysninger, (f.eks. sundhedsoplysninger), proaktivt.
 • Vi indsamler ikke aktivt privat finansiel information om dig eller oplysninger om dit private hjem og familie.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support og leverandørydelser).
 • Offentlige myndigheder, i det omfang vi er retligt forpligtet til det

Vores kilder til personoplysninger

 • Når du besøger vores hjemmeside.
 • Når du udleverer personlige oplysninger til os via elektroniske mailinglister, når du har registreret dig med en konto eller når du har udfyldt en webformular.
 • Når de leveres til os af den virksomhed eller organisation, du arbejder for.
 • Når du deltager i messer, seminarer eller andre arrangementer.
 • Via offentlig tilgængelige kilder som f.eks. LinkedIn, Facebook eller Krak.
 • Når det er nødvendigt for os at levere eller modtage tjenester eller på anden måde handle forretningsmæssigt med dig eller det firma eller den organisation, du tilhører.
 • Når du sender skriftlige informationer til os som f.eks. jobansøgninger.
 • Når vi køber tjenester fra udvalgte tredjeparts leverandører, der bruger aggregerede cookiedata til at målrette annoncer baseret på fælles egenskaber, såsom industrien.
 • Vi kombinerer også de personoplysninger, vi indsamler fra forskellige kilder til de anvendelser, der beskrives nærmere nedenfor (for eksempel at identificere områderne af dine forretningsinteresser bedre).
 • Skattevæsenet – CPR-registret
 • Kreditbureauer og lignende data-leverandører (f.eks. RKI, IDQ, Experian)
 • Virk.dk og BIQ.dk 4

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Oplysninger relateret til aftaler opbevares som udgangspunkt i 5 år efter regnskabsåret, hvor aftalen ophører eller du vælger at hæve aftalen.
 • Oplysninger om aftaler kan dog beholdes i længere tid end 5 år efter aftalens ophør, når der er tale om en aftale, hvor krav først forældes på et senere tidspunkt jf. forældelsesloven.
 • Stamoplysninger i op til 2 år fra tidspunktet, hvor oplysninger indsamles fra dig, eller så længe vi lovligt må sende markedsføring til dig.
 • Økonomiske forhold i op til 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører. Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe det er påkrævet i henhold til gældende ret, herunder når vi efter bogføringsloven er pålagt at opbevare visse oplysninger.

I Hareskov Elektric A/S begrænser vi adgangen til dine personlige data til medarbejdere, som har brug for at kende oplysningerne til ovennævnte anvendelsesformål. Vi udlejer eller sælger ikke dine personlige data til andre virksomheder eller enkeltpersoner.

Sikkerhed

Dine personoplysninger opbevares på vores servere og i vores it-systemer, der er beskyttet af antivirusprogrammer, der aktivt skanner efter vira. Derudover beskyttes dine data af firewalls.

Både vores antivirusprogrammer og firewall opdateres løbende. Afhængigt af formålet med behandlingen, er adgangen til dine oplysninger begrænset hos Hareskov Elektrics personale, således at kun de medarbejdere, der har behov for at behandle oplysningerne, kan få adgang til dem.

Samtlige pc’ere, hvorpå der behandles personoplysninger, er beskyttet med adgangskode, både i forbindelse med opstart og afbrydelse af skærmskåner.

Indhentning af dit samtykke

Du kan få information om vores produkter, tjenester og løsninger uden at skulle give personlige oplysninger. Men for visse tjenester, information og begivenheder, kan vi kræve eller anmode om visse personlige oplysninger. Disse oplysninger giver os mulighed for at give dig yderligere relevante oplysninger eller tjenester og bruge dem til andre formål beskrevet i denne politik eller beskrevet specifikt til den ønskede tjeneste, information eller begivenhed. Vi vil, når det kræves af gældende love, anmode om, at du giver dit udtrykkelige samtykke til vores online elektroniske direkte marketingaktiviteter og for brugen af vores cookies. Hvor det er nødvendigt, vil vi anmode om, at du giver dit udtrykkelige samtykke til os at indsamle og bruge dine personlige data som forklaret i denne politik. Et sådant samtykke vil der blive anmodet om og bruges til at indsamle dine personlige data og/eller til rådighed for dig for at bekræfte dine registreringer eller præferencer (f.eks. for offline aktiviteter, såsom messer, seminarer og andre arrangementer). I visse tilfælde kan vi også anmode dig om at bekræfte dit samtykke via et link i en opfølgningsmail.

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du kan gøre bruge af dine rettigheder ved at rette henvendelse til os på mail@hareskov-elektric.dk
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger vi har registreret om dig.
 • Du kan have ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller som vi har den fornødne retlige interesse i at beholde.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Persondatapolitik Hareskov Elektric A/S 22. maj 2019