Anti-Korruptionspolitik

Formål: Denne politik har til formål at sikre, at Hareskov Elektric A/S fortsætter sin forpligtelse til en etisk og transparent forretningspraksis. Vi vil sikre, at korruption i nogen form ikke tolereres, hverken internt eller i forbindelse med vores forretningspartnere.

Anvendelsesområde: Denne politik gælder for alle medarbejdere, ledere, bestyrelsesmedlemmer, underleverandører, samarbejdspartnere og andre tredjeparter, der er tilknyttet Hareskov Elektric A/S.

Politik:

  1. Nul tolerance overfor korruption: Vi tolererer ikke korruption i nogen form, hverken direkte eller indirekte.
  2. Gaver og fordele: Medarbejdere må ikke give, modtage eller formidle gaver, fordele eller andre former for ydelser, som kan påvirke, eller virke som om de kan påvirke, forretningsbeslutninger eller -relationer.
  3. Forretningstransaktioner: Alle transaktioner skal registreres korrekt og transparent i vores bogføringssystemer.
  4. Due Diligence: Ved valg af samarbejdspartnere og leverandører vil Hareskov Elektric A/S foretage en grundig due diligence for at sikre, at de deler vores værdier omkring anti-korruption.
  5. Rapportering: Enhver mistanke om korruption skal straks rapporteres til nærmeste leder eller gennem en dedikeret whistleblowing-kanal.
  6. Tilsyn: Ledelsen vil regelmæssigt gennemgå og opdatere denne politik for at sikre dens relevans og effektivitet. Der vil også blive gennemført regelmæssige interne revisioner for at sikre overholdelse.

Sanktioner: Overtrædelser af denne politik vil blive taget alvorligt og kan resultere i disciplinære foranstaltninger, herunder opsigelse.

Opsummering: Hareskov Elektric A/S er stolt af sit ry og sin integritet. Vi er forpligtet til at bekæmpe korruption i alle dens former og sikre, at vores forretning drives på en etisk og lovlig måde. Denne anti-korruptionspolitik er et centralt element i den forpligtelse.