Bæredygtighedspolitik

Formål: Hareskov Elektric A/S ønsker at styrke sit engagement i bæredygtighed og tage aktivt ansvar for at beskytte miljøet, bidrage til den grønne omstilling af det danske samfund og sikre en bæredygtig fremtid for de kommende generationer.

Anvendelsesområde: Denne politik gælder for alle vores aktiviteter, medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere.

Politik:

  1. Produktion og Service: Vi fokuserer på at reducere den miljømæssige påvirkning ved produktion, installation, brug og bortskaffelse af vores produkter og tjenester.
  2. Bæredygtigt Byggeri: Vi støtter og fremmer bæredygtigt byggeri ved at tilbyde løsninger, der minimerer energiforbruget under byggeriets levetid.
  3. Langsigtet Perspektiv: Vores tilgang til bæredygtighed baserer sig på et langsigtet perspektiv, hvor vi søger at finde bæredygtige alternativer til vores produkter, drive en effektiv og sikker forretning, og oplyse vores kunder om miljøvenlige valg.
  4. Samarbejde: Vi engagerer os aktivt i samarbejder med kunder, leverandører og andre aktører for at fremme bæredygtighed i branchen.
  5. Beskyttelse af Miljøet: Vi er forpligtet til at beskytte miljøet og bevare jordens ressourcer for fremtidige generationer. Dette gennemsyrer alle vores beslutninger og handlinger.
  6. Uddannelse: Vi uddanner løbende vores medarbejdere i bæredygtige praksisser, så de kan være ambassadører for vores værdier og bæredygtighedsinitiativer.
  7. Tilsyn: Vi vil regelmæssigt gennemgå og opdatere vores bæredygtighedspolitik for at sikre dens relevans og effektivitet. Interne revisioner vil også blive gennemført for at overvåge vores bæredygtighedsindsats.

Opsummering: Hareskov Elektric A/S tror på at tage aktivt ansvar for vores planet. Vores bæredygtighedspolitik afspejler denne tro og forpligtelse til at handle i tråd med vores værdier om ansvarlighed og etik. Vi er stolte af vores indsats og vil fortsætte med at stræbe efter en mere bæredygtig fremtid for alle.