Seniorpolitik

Formål: Denne politik er dedikeret til vores værdifulde senior-medarbejdere, som er 60 år og derover. Vi anerkender og værdsætter den erfaring og ekspertise, som vores seniorer bidrager med. Formålet er at sikre, at de sidste år af en medarbejders ansættelse er præget af gode og trygge arbejdsforhold.

Anvendelsesområde: Politikken er relevant for alle medarbejdere, som er fyldt 60 år, samt deres direkte ledere.

Politik:

  1. Målsætning: Vi ønsker at skabe et arbejdsmiljø, hvor senior-medarbejdere føler sig værdsat og motiveret til at fortsætte med at arbejde ud over de 60 år, til gavn for virksomhedens fortsatte vækst og innovation.
  2. Seniorsamtaler: Alle medarbejdere vil blive tilbudt en seniorsamtale, når de fylder 55 år, og igen ved 60 år. I disse samtaler vil medarbejderens individuelle behov og ønsker blive drøftet med henblik på at planlægge den kommende seniorperiode.
  3. Tilpasning af Arbejdstid: Seniorer kan vælge at reducere deres arbejdstid eller have en mere fleksibel arbejdstidsordning, der passer til deres livsfase og behov.
  4. Efteruddannelse: Vi vil sikre, at vores senior-medarbejdere har adgang til relevant efteruddannelse, der kan understøtte deres fortsatte professionelle udvikling.
  5. Ekstra Ferie: Ældre medarbejdere vil blive tilbudt muligheden for at tage ekstra ferie for at støtte deres velvære.
  6. Fleksibel Efterløn: Medarbejdere, der nærmer sig pensionsalderen, vil have mulighed for at kombinere arbejde med en fleksibel efterlønsordning.
  7. Tilpassede Arbejdsopgaver: Vi vil tilpasse arbejdsopgaverne, så de passer til den enkelte seniors styrker og præferencer.
  8. Vidensdeling: Vi vil aktivt udnytte vores seniormedarbejderes erfaring ved at involvere dem i mentorordninger og oplæring af yngre kolleger.
  9. Afskedigelsespolitik: Vores princip er at undgå afskedigelse af senior-medarbejdere, så vidt det er muligt. Vi værdsætter deres bidrag og vil arbejde hen imod at finde alternative løsninger.

Opsummering: Hareskov Elektric A/S forstår vigtigheden af at værdsætte og støtte vores senior-medarbejdere. Denne seniorpolitik er et udtryk for vores forpligtelse til at sikre, at vores ældre medarbejdere føler sig værdsat, respekteret og engageret i deres arbejde, og at de har mulighed for at bidrage til virksomhedens succes på en meningsfuld måde.