Ryge- Alkohol- og Rusmiddelpolitik

Formål: Denne politik er indført for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere hos Hareskov Elektric A/S, samt for at overholde gældende lovgivning. Den dækker regler og retningslinjer for rygning, alkohol og andre rusmidler.


Rygepolitik:

 1. Generelle regler: Rygning er ikke tilladt indendørs. Undtagelsen er enkeltmandskontorer, hvor det er tilladt, forudsat at det ikke generer andre medarbejdere eller udsætter dem for passiv rygning.
 2. Udendørs rygning: Rygning i arbejdstiden er tilladt på terrassen ved kantinen. Rygning ved hovedtrappen og indgange er strengt forbudt.
 3. Firmakøretøjer og skurvogne: Rygning er ikke tilladt i HE firmabiler, skurvogne eller andre arbejdsrelaterede steder.
 4. Byggepladser: Rygning på byggepladser skal følge den pågældende pladsens rygepolitik. Hvis en sådan politik ikke eksisterer, er rygning indendørs ikke tilladt.
 5. Rygestop: Hareskov Elektric tilbyder alle medarbejdere gratis hjælp til rygestop. For yderligere information, kontakt din afdelingsleder.

Alkoholpolitik:

 1. Generelle regler: Alkohol må ikke indtages i arbejdstiden, med følgende undtagelser:
  • En bitter eller lignende kan indtages om morgenen ved særlige lejligheder.
  • Én øl eller tilsvarende drikke er tilladt til frokost.
  • Alkohol kan indtages med måde under kunde- eller leverandørarrangementer og firmafester.
  • Medarbejdere skal altid opføre sig professionelt og må aldrig fremstå eller være påvirkede.

Rusmiddelpolitik:

 1. Forbud mod rusmidler: Indtagelse af ulovlige rusmidler under arbejdstid er strengt forbudt.
 2. Arbejde under påvirkning: Det er ikke tilladt at møde op på arbejde eller udføre arbejdsopgaver under påvirkning af rusmidler. Dette gælder særligt ved betjening af maskiner eller føring af køretøjer.

Opsummering: Hareskov Elektric A/S prioriterer medarbejdernes sikkerhed og trivsel højt. Denne politik er et udtryk for vores dedikation til at skabe et sundt arbejdsmiljø, hvor alle kan præstere optimalt og føle sig trygge. Alle medarbejdere forventes at overholde disse retningslinjer, og ledelsen vil sikre løbende opfølgning og efterlevelse af politikken.