Ligestillings- og Antidiskriminationspolitik

Hos Hareskov Elektric A/S tror vi på at skabe et inkluderende og respektfuldt arbejdsmiljø, hvor alle individer føler sig værdsatte, uanset deres baggrund, køn, etnicitet, alder, seksuel orientering, tro eller handicap. Vores styrke ligger i vores mangfoldighed, og vi erkender, at vores medarbejdere er vores mest værdifulde aktiv.

Ligestilling:

  1. Lige muligheder: Alle medarbejdere og ansøgere vil blive behandlet lige i alle aspekter af beskæftigelsen, fra ansættelse til forfremmelse og uddannelse.
  2. Lønligestilling: Vi er forpligtet til at sikre, at alle vores medarbejdere aflønnes retfærdigt for deres arbejde uanset deres køn eller baggrund.
  3. Karriereudvikling: Vi vil aktivt fremme og støtte alle medarbejdere i deres professionelle udvikling og sikre, at muligheder er tilgængelige for alle.

Antidiskrimination:

  1. Nultolerance: Diskrimination, chikane eller mobning på grund af race, køn, alder, seksuel orientering, handicap, religion eller enhver anden beskyttet karakteristik vil ikke blive tolereret.
  2. Håndhævelse: Ethvert brud på denne politik vil blive taget alvorligt, undersøgt og potentielt føre til disciplinære foranstaltninger.

Gribe ind:

  1. Kanaler for rapportering: Vi sikrer, at alle medarbejdere har adgang til klare kanaler for rapportering, hvis de oplever eller bliver opmærksomme på nogen form for diskrimination.
  2. Beskyttelse af whistleblowere: De, der rapporterer overtrædelser, vil blive beskyttet mod gengældelse.

Vores engagement i ligestilling og mod diskrimination betyder, at vi konstant evaluerer og reviderer vores politikker og praksis for at sikre, at de ikke kun overholder loven, men også understøtter vores kerneværdier og vores vision om et inkluderende arbejdsmiljø. Vi opfordrer alle vores medarbejdere til at tage ansvar og spille en aktiv rolle i at fremme ligestilling og bekæmpe diskrimination på arbejdspladsen.