Arbejdsmiljøpolitik

Hos Hareskov Elektric A/S prioriterer vi sikkerhed og velbefindende højt for vores medarbejdere, da vi er bevidste om de arbejdsmiljøudfordringer, vores el-montører kan stå over for i deres daglige arbejde. Det er afgørende for os at minimere risici og fremme medarbejdertrivslen. Derfor arbejder vi målrettet på at skabe en arbejdsplads, der er fri for ulykker, og hvor sikkerhed og arbejdsmiljø er en naturlig del af alle beslutningsprocesser. Vi fremmer en åben og tryg arbejdskultur gennem regelmæssige medarbejderudviklingssamtaler og lægger vægt på at nå topkarakter i Arbejdstilsynets kriterier for arbejdsmiljøindsats.

Vores arbejdsmiljøorganisation bygger på værdier som åbenhed, dialog og medindflydelse, og vi ser sikkerhed og trivsel som et fælles ansvar. Dette omfatter opmærksomhed på arbejdsmiljørisici såsom tunge løft, dårlige arbejdsstillinger i snævre rum som skunke eller krybekældre, og eksponering for skadelige kemikalier og dampe fra blandt andet svejsning og fugeskum. Vi tager også forholdsregler mod støv, støj, vibrationer og elektromagnetisk stråling for at sikre, at vores medarbejdere er beskyttede mod potentielle sundhedsrisici.

Det er vores mål at sikre, at alle medarbejdere hos Hareskov Elektric A/S kan udføre deres arbejde sikkert og effektivt, føle sig værdsatte og være en del af en arbejdsplads, hvor sikkerhed og trivsel går hånd i hånd. Vi forpligter os til løbende at forbedre arbejdsmiljøet og sikre, at hver enkelt medarbejder kan trives og føle sig tryg i deres arbejdsomgivelser.

Formål og Politik:

 • Sikkerhedsfokus: Hareskov Elektric skal være en arbejdsplads fri for ulykker.
 • Forebyggelsesniveau: Sikkerhed og arbejdsmiljø skal være en integreret del af alle beslutninger.
 • Psykisk arbejdsmiljø: Vi fremmer en åben og tryg arbejdskultur med regelmæssige medarbejderudviklingssamtaler.
 • Målsætning: Vi stræber efter at opnå niveau 1 ifølge Arbejdstilsynets kriterier for arbejdsmiljøindsats.
 • Arbejdsmiljøorganisation: Åbenhed, dialog og medindflydelse er kerneværdier i vores arbejdsmiljøindsats.
 • Fælles og individuelt ansvar: Vi fremmer en kultur, hvor sikkerhed og arbejdsmiljø er alles ansvar.

Arbejdsmiljøproblemer med særlig fokus: Som medarbejder skal man være særligt opmærksom på følgende arbejdsmiljørisici:

 1. Tunge løft: Det er vigtigt at være forsigtig ved løft af tungt udstyr og materialer.
 2. Dårlige arbejdsstillinger: Ved arbejde i snævre rum som skunke eller krybekældre.
 3. Skadelige kemikalier og dampe: Især fra svejsning, fugeskum og ved renovering.
 4. Støv: Vær beskyttet, når der arbejdes med materialer som træ, maling og beton.
 5. Støj og vibrationer: Sørg for korrekt beskyttelse ved brug af støjende værktøj.
 6. Elektromagnetisk stråling: Vær forsigtig ved arbejde nær sendeantenner.
 7. Arbejdsulykker: Sørg altid for at sikre arbejdsområdet og undgå potentielle risici.

Vores mål er at skabe en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kan trives, udføre deres arbejde sikkert og effektivt, og føle, at de er en værdifuld del af Hareskov Elektric A/S. Sikkerhed og trivsel går hånd i hånd, og vi arbejder konstant på at forbedre begge dele for vores medarbejdere.