Arbejdsmiljøpolitik

I Hareskov Elektric A/S sætter vi sikkerhed og velbefindende for vores medarbejdere højt. Vi erkender, at vores el-montører kan stå over for forskellige arbejdsmiljøudfordringer i deres daglige arbejde. For os er det af yderste vigtighed at skabe en arbejdsplads, hvor risici reduceres, og trivsel fremmes.

Formål og Politik:

 • Sikkerhedsfokus: Hareskov Elektric skal være en arbejdsplads fri for ulykker.
 • Forebyggelsesniveau: Sikkerhed og arbejdsmiljø skal være en integreret del af alle beslutninger.
 • Psykisk arbejdsmiljø: Vi fremmer en åben og tryg arbejdskultur med regelmæssige medarbejderudviklingssamtaler.
 • Målsætning: Vi stræber efter at opnå niveau 1 ifølge Arbejdstilsynets kriterier for arbejdsmiljøindsats.
 • Arbejdsmiljøorganisation: Åbenhed, dialog og medindflydelse er kerneværdier i vores arbejdsmiljøindsats.
 • Fælles og individuelt ansvar: Vi fremmer en kultur, hvor sikkerhed og arbejdsmiljø er alles ansvar.

Arbejdsmiljøproblemer: Som medarbejder skal man være opmærksom på følgende arbejdsmiljørisici:

 1. Tunge løft: Det er vigtigt at være forsigtig ved løft af tungt udstyr og materialer.
 2. Dårlige arbejdsstillinger: Ved arbejde i snævre rum som skunke eller krybekældre.
 3. Skadelige kemikalier og dampe: Især fra svejsning, fugeskum og ved renovering.
 4. Støv: Vær beskyttet, når der arbejdes med materialer som træ, maling og beton.
 5. Støj og vibrationer: Sørg for korrekt beskyttelse ved brug af støjende værktøj.
 6. Elektromagnetisk stråling: Vær forsigtig ved arbejde nær sendeantenner.
 7. Arbejdsulykker: Sørg altid for at sikre arbejdsområdet og undgå potentielle risici.

Vores mål er at skabe en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kan trives, udføre deres arbejde sikkert og effektivt, og føle, at de er en værdifuld del af Hareskov Elektric A/S. Sikkerhed og trivsel går hånd i hånd, og vi arbejder konstant på at forbedre begge dele for vores medarbejdere.