Whistleblowerpolitik for Hareskov Elektric

1. Introduktion:
Whistleblowerpolitikken for Hareskov Elektric har til formål at sikre en sikker og fortrolig kanal for indberetning af bekymringer om potentielle uregelmæssigheder inden for virksomheden.

2. Formål:
At give medarbejdere og andre relevante parter en metode til sikkert og anonymt at rapportere mistanker om uregelmæssigheder, der kan skade organisationens omdømme, drift eller medarbejderes sikkerhed.

3. Hvad kan indberettes?

  • Finansielle uregelmæssigheder
  • Overtrædelser af virksomhedens etiske retningslinjer
  • Sikkerhedsproblemer eller risici
  • Overtrædelser af gældende lovgivning eller interne politikker.

4. Hvem kan indberette?
Alle medarbejdere samt eksterne samarbejdspartnere, der har kendskab til potentielle uregelmæssigheder i relation til Hareskov Elektric, kan indberette.

5. Whistleblowerenheden:
Enheden består af den administrerende direktør, som er den eneste person med adgang til de indberettede oplysninger.

6. Hvordan indberettes?
Bekymringer kan sendes til whistleblower@hareskov-elektric.dk. Alle indberetninger vil blive kvitteret inden for 5 arbejdsdage, og whistlebloweren vil modtage feedback inden for 30 dage.

7. Behandling af indberetning:
Enheden gennemgår alle indberetninger med respekt for databeskyttelsesregler. Persondata vil kun blive behandlet, hvis det er nødvendigt for at undersøge sagen.

8. Afgørelse:
Den administrerende direktør træffer afgørelse baseret på indsamlede oplysninger og kan inddrage relevante eksterne parter, hvis det er nødvendigt.

9. Beskyttelse af whistlebloweren:
Alle indberetninger i god tro vil blive behandlet fortroligt, og ingen repressalier vil blive taget mod whistlebloweren. Whistleblowerens identitet vil blive beskyttet i hele processen.

10. Orientering af indberettet person:
Den person, hvis aktiviteter er blevet rapporteret, vil blive orienteret om anklagerne, medmindre det kompromitterer undersøgelsen, og vil have ret til at svare på anklagerne.

11. Spørgsmål:
Hvis du har spørgsmål vedrørende whistleblowerordningen, kan du kontakte Jesper Glyb (den administrerende direktør) for yderligere oplysninger.