Trykflasker i servicebilen

Transport af trykflasker i servicebiler bør om muligt undgås og overlades til flaskeleverandøren, fordi han har det fornødne materiel, mandskab samt godkendelser til transport.

Trykflasker i servicevogne skal være fastmonteret i beslag eller kæde og beskyttelseshætter skal være monteret og fastspændt under transport.

Derudover bør

  • Et advarselsskilt anbringes synligt på bilen.
  • Slanger, ventiler og armaturer kontrolleres jævnligt.
  • Servicevognen være udstyret med ventilationsåbninger i gulv og tag.
  • Lastrummet være adskilt fra førerkabinen.

HUSK: Ventiler på trykflasker må aldrig smøres.

 

[SURVEYS 2]