Løft og transport af materialer

Generelt

Ifølge Arbejdstilsynets regler for løft er alle andre end det perfekte løft sundhedsskadelige, hvis de overstiger 30 kg. Derfor bør man derudover anvende hjælpemidler, såsom sækkevogn, kabelcaddy, lift og andet løftegrej, når det er muligt. For bæring af byrder gælder den hovedregel, at der skal findes egnede (transport) hjælpemidler, hvis afstanden overstiger 20 m og/eller byrden vejer mere end 20 kg. Med omtanke og fornuftig planlægning kan belastninger ofte ned­sættes eller undgås. Skift jævnligt opgave eller stilling i løbet af arbejdsdagen; især ved knæliggende arbejde, arbejde over skulderhøjde, i krybekælder, stigearbejde, arbejde i foroverbøjet stilling og lignende.

Servicebilen

Her kan man mindske belastninger ved at tænke sig om ved indretningen af varerummet samt placering af værktøj og udstyr. Det er vigtigt at ting, som anvendes hyppigt eller er tunge, placeres hensigtmæssigt. Det gæl­der om at undgå løft med lang rækkeafstand og/eller vrid i ryggen. I emnemappen fra El- og VVS Branche-BST findes der mange ideer til hensigtsmæssig indretning af servicebilen.

Bæreseler

Kan bruges ved tomandsbæring på f.eks. trapper. Ved korrekt anvendelse nedsætter de rygbelastningen.

Tagbagagebærer

Der er ofte placeret en stige på taget af en servicevogn. Specielt håndværkere, der ikke er så høje, kan have problemer med at løfte den ned. Under alle omstændigheder er der tale om en belastende arbejdssituation, som bør forbedres. Der findes i dag tagbagagebæ­rere, hvor det er muligt at klappe stigen ned til siden til af- og påsætning, hvorefter den klappes op på taget igen.

Stiger

En væsentlig del af arbejdsulykkerne sker i forbindelse med stigearbejde. Desuden er stigearbejde en belastning for kroppen.

Derfor anbefaler el- og vvs branche-bst

  • Brug godkendte stiger, der er mærket EN 131 eller DS/INSTA 650.
  • Brug fodmand eller fastgørelse foroven, når stigen er over 5 m.
  • At stigearbejdet er af kortere varighed og max 1/3 af arbejdsdagen, opdelt i perioder af max. 30 minutter.
  • Benyt hensigtsmæssigt fodtøj med blød og skridsikker sål.
  • Ved stigearbejde skal værktøjet let kunne betjenes med en hånd.
  • Flyt stigen til arbejdet, så rækkeafstanden er max. en armlængde.
  • Kun lette og håndterlige byrder på stigen.
  • Anvend stiger med ergotrin, der er mindst 50 mm brede.
  • Kontroller stigen jævnligt for skader.

Metalstiger eller træstiger med fritliggende metalforstærkning må ikke anvendes, hvor der er fare for berøring med strømforende ledninger.