L-aus arbejde

Firmaet har følgende politik angående L-AUS arbejde

Som udgangspunkt skal L-AUS arbejde undgås. Kun i tilfælde hvor det ikke er muligt at planlægge og udføre arbejdet som ”spændingsløst arbejde” må en opgave udføres ”nær ved” eller ”under” spænding.

Hvis en arbejdsopgave skal udføres som L-AUS arbejde SKAL følgende overholdes

  • Den ansvarlige afdelingsleder eller overmontør skal have godkendt opgaven og udarbejdet en APV.
  • Indvolverede medarbejdere skal være sagkyndige inden for L-AUS arbejde.
  • Der skal anvendes korrekte personlige værnemidler. Herunder handsker og briller.
  • Arbejdet må aldrig udføres alene. En anden person med førstehjælpskendskab skal være i nærheden.

Overtrædelse af ovenstående regler vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

Termografering

I tilfælde af L-Aus arbejde skal foretages på tavler, bør det overvejes at termografere tavlen først. Termografering kan eventuelt også anvendes på andre installationer efter relevans.