Kemiske stoffer og materialer

El- og VVS håndværkere bruger forskellige stoffer og materialer.

Som eksempler kan nævnes

Lim, fugemasse, bejdsepasta, skærevæske, diverse syrer og rensevæsker samt materialer til lodning.

En del af dem er sundhedsskadelige og nødvendiggør særlige forholdsregler. Da den enkelte virksomhed ofte har  flere kemikalier med overlappende anvendelsesområde, er det en god ide at rydde op og begrænse antallet af kemikalier mest muligt. Derudover anbefales det altid at vælge det mindst farlige produkt til en given opgave.

“Farlige” kemikalier skal ledsages af en leverandørbrugsanvisning, som også kaldes “sikkerhedsdatablad”. Arbejdsgiveren har pligt til at udarbejde en supplerende arbejdspladsbrugsanvisning, som beskriver, hvordan virksomheden har besluttet at håndtere de “farlige” kemikalier.

Arbejde med asbest

Asbest er farligt. Asbestfibre er små og fine og kan selv ved kortvarig påvirkning skade lungerne og forårsage lungekræft og lungehindekræft. Ved indånding af store mængder af asbest er der risiko for at få asbestose, som er en alvorlig sygdom.

I 1980 blev det forbudt at anvende asbest og asbestholdige materialer i Danmark, men visse pro­dukter blev anvendt med dispensation frem til ca. 1985.

Indendørs

Asbest kan bl.a. forekomme i følgende materialer:

  • Teknisk isolering – kedler, beholdere pakninger og rør.
  • Beklædningsplader til vægge og lofter.
  • Gulvbeklædninger og klæbemasse.
  • Beklædning af affaldsskakter og ventilationskanaler samt fugemasser.
  • Brandsikring.

 Udendørs

  • Tagplader i form af eternit og bølge- og skiferplader.
  • Lette facader og murafdækninger.

Muligheder

Hvis der er mistanke om, at man skal arbejde med asbest, er det nødvendigt at undersøge forholdene inden arbejdet påbegyndes.

  • Spørg folk, der kender til bygningen.
  • Kontakte fabrikant af materialet.
  • Kontakte El- og VVS Branche-BST

Næsten alt arbejde med asbest forudsætter et 32 timers asbestkursus, som arrangeres på AMU-centrene.

Værnemidler og regler

Ved risiko for asbeststøv skal der anvendes støvmaske (maks. 3 timer/dag) med P2 filter (El- og VVS Branche-BST anbefaler P3). Hvis arbejdstiden med ånde­drætsværn overstiger 3 timer, skal der anvendes luftforsynet ånde­­drætsværn. Arbejdet nødvendiggør også særligt støvafvisende arbejdstøj med hætte. Dette arbejdstøj må kun bæres i forbindelse med asbestarbejde, og man må ikke have det på ved spisepauser. Det skal rengøres for støv før det tages af og i øvrigt skiftes hyppigt. Støvudvikling skal begrænses mest muligt, og derfor er anvendelse af støvfrembringende elektrisk værktøj, også med særlige sugeanordninger, kun tilladt undtagelsesvis. Man bør tage alternative muligheder i brug, hvor det kan lade sig gøre. Hvis der er tvivl, om hvilke regler der gælder i en given situation, er det en god ide at kontakte Arbejdstilsynet og få råd og vejledning.