Lærlinge

Hareskov Elektric’s lærlingepolitik

Det er Hareskov Elektric’s målsætning at uddanne svende der er karakteriserede ved at være gode håndværkere og dygtige elektrikere. Ved at sikre en bred uddannelse med fokus på fagligheden i et godt og socialt miljø, giver vi vores lærlinge både faglige og personlige kompetencer.

Vores motivation er at vi ønsker at beholde så mange som mulig af de svende vi har udlært i firmaet. Vi betragter det som kritisk for vores egen overlevelse, at vi har mulighed for at antage tilstrækkeligt med dygtige elektrikere.

Vores målsætning er, at lærlingeuddannelsen har en sådan kvalitet, at det bliver muligt at fortsætte ansættelsesforholdet i virksomheden efter læretidens ophør for mindst 75% af de afsluttede lærlingeforløb. Det er desuden en målsætning at 50% af de uddannede svende fortsat skal være i virksomheden efter 5 år.

Målet skal nås igennem en planlægning af det enkelte uddannelsesforløb til en lærlings evner og ønsker.

Vi har igennem tiden uddannet en hel del lærlinge. Hvis du vil se en liste over de gennemførte lærlinge forløb, så klik her.

Optag af lærlinge

Hareskov Elektric optager lærlinge to gange om året.

Dette foregår normalt omkring 1. september (ca. 4 lærlinge) og 1. marts (ca. 3 lærlinge),.

Lærlingene starter i he-hold, hvor det tilstræbes at de tilmeldes samme hold på samme skole.

Vi håber på den måde at give vores lærlinge mulighed for få et stærkere socialt netværk i Hareskov Elektric, og et professionelt netværk af ligesindede der kan vare hele livet.

Ansøgninger

Hvis du ønsker at søge om en læreplads i Hareskov Elektric skal du sende en skriftlig ansøgning. Ansøgningen kan sendes på papir eller via e-mail, og bør indeholde følgende:

  • Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.
  • En kort beskrivelse af dig selv:
  • Hvem er du ?
  • Hvad har du af interesser ?
  • Hvad har du af tidligere uddannelser ?
  • Har du haft fritidsjob eller fuldtidsjob ?
  • Hvorfor vil du være Elektriker ?
  • Karakterer og anbefalinger.
  • Medsend altid dine karakter fra gennemførte eller igangværende uddannelser.

Send din ansøgning til

Hareskov Elektric A/S
Kirke Værløsevej 20
3500 Værløse
Att.: Ansøgning om læreplads

Eller på e-mail til
mail@hareskov-elektric.dk

Spørgsmål

Har du spørgsmål så kontakt Jesper Glyb på mail ( jeg@hareskov-elektric.dk ) eller telefon (4448 4801)