Førstehjælp

Det er umuligt at gennemgå dette emne fyldestgørende og forsvarligt på få linjer. Derfor skal dette bare være et opråb om at tilegne sig den viden, der er nødvendig for at kunne yde livreddende førstehjælp, ifald kollegaen skulle få brug for det.

El- og VVS Branche BST tilbyder at holde brancherettet introduktion til førstehjælp til medlemmerne, f.eks. ved et fyraftensmøde.

Efter et sådant møde er man bedre rustet til at yde livreddende førstehjælp

  • Hjælp til åndedræt ved mund til næse metoden.
  • Aflåst sideleje.
  • Hjertemassage.
  • Førstehjælp ved el-ulykker.
  • Standse blødninger.
  • Førstehjælp ved forbrændinger og ætsninger.